Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Article on HD by Petersén in Neurologi i Sverige

In the latest edition of Neurologi i Sverige (Neurology in Sweden), Åsa Petersén has contributed with an article on her research group's findings on the effect on hypothalamus in Huntington's disease. These results might lead to future therapeutic strategies.
This article is only available in Swedish.

"Det är väl känt att hjärnans motorcentrum tar skada vid Huntingtons sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu visat att även hypotalamus tar skada vilket påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel. Läs mer i denna artikel av Åsa Petersén, professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri."

Latest news

19 November 2019

The Huntington Center welcomes HD researchers and clinicians in the Nordic countries to a one-day Nordic Huntington Disease Research Meeting in Lund Nov 26, 2019

The Huntington Center welcomes HD researchers and clinicians in the Nordic countries to a one-day Nordic Huntington Disease Research Meeting in Lund Nov 26, 2019
8 November 2019

Article on HD in the magazine Vetenskap & Hälsa

Article on HD in the magazine Vetenskap & Hälsa
16 October 2019

The Role of Hypothalamic Pathology for Non-Motor Features of Huntington's Disease

The Role of Hypothalamic Pathology for Non-Motor Features of Huntington's Disease
1 October 2019

Welcome to an information evening on Huntington's disease!

Welcome to an information evening on Huntington's disease!
27 June 2019

Research Day

Research Day

Translational Neuroendocrine Research Unit
Baravägen 27, BMC D11
221 84 Lund
Sweden