Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Article on HD by Petersén in Neurologi i Sverige

In the latest edition of Neurologi i Sverige (Neurology in Sweden), Åsa Petersén has contributed with an article on her research group's findings on the effect on hypothalamus in Huntington's disease. These results might lead to future therapeutic strategies.
This article is only available in Swedish.

"Det är väl känt att hjärnans motorcentrum tar skada vid Huntingtons sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu visat att även hypotalamus tar skada vilket påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel. Läs mer i denna artikel av Åsa Petersén, professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri."

Latest news

15 August 2019

The Huntington Center welcomes HD researchers and clinicians in the Nordic countries to a one-day Nordic Huntington Disease Research Meeting in Lund Nov 26, 2019

The Huntington Center welcomes HD researchers and clinicians in the Nordic countries to a one-day Nordic Huntington Disease Research Meeting in Lund Nov 26, 2019
27 June 2019

Research Day

Research Day
3 June 2019

Information evening on HD

Information evening on HD
15 May 2019

Article on HD by Petersén in Neurologi i Sverige

Article on HD by Petersén in Neurologi i Sverige
7 May 2019

HD Team at Lundaloppet

HD Team at Lundaloppet

Translational Neuroendocrine Research Unit
Baravägen 27, BMC D11
221 84 Lund
Sweden